Annar Hansen

8543  Kjeldebotn

Tlf.: 769 26255

Mobil: 913 75325

annar@kjeldebotn.net

Bygdemuseum i Kjeldebotn

 

 Museet i Kjeldebotn viser gjenstander fra nærmiljøet, blant annet utstyr fra hjemmet i gamle dager, landbruk, fiske og teglverket som var i bygda. Museet blir drevet på privat initiativ, og er under utvikling.

 

Museet er å finne i det gamle forsamlingshuset på høyresiden av veien ca 500 meter etter skolen i retning Tjelde.

 

Kontakt Helge Sommerseth, tlf: 769 26 286, for omvisning.

  Webmaster Annar Hansen