Annar Hansen

8543  Kjeldebotn

Tlf.: 769 26255

Mobil: 913 75325

annar@kjeldebotn.net

Sissel Johanne Hansen

Født i 1946

Sissel  17. mai 2006 hjemme på gården

  Webmaster Annar Hansen